Andelsboligforeningen Rødlund

består af 25 boliger.

22 boliger på 100 m2 og 3 boliger på 82 m2.